USE2022

Contents

Monday, November 7
Monday, November 7 10:00-11:15
Poster session
Chair: Masashi Suzuki (Univ. Yamanashi)
1Pa1-1*
○Kazushi Fujita, Akira Nagakubo, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
1Pa1-2
○Dong Liu1, Hua Li1, Yusheng Li1, Chao Ding1, Taro Toyoda1, Koji Miyazaki2, Shuzi Hayase1, Qing Shen1 (1Univ. Electro-Comm., 2Kyushu Inst. Tech.)
1Pa1-3*
○Md. Shuzon Ali, Motoki Kataoka, Masaaki Misawa, Kenji Tsuruta (Okayama Univ.)
1Pa1-4*
○Hidehisa Suzuyama1, Taisei Tsubata1, Keigo Maehara1, Atsushi Hosokawa2, Takao Tsuchiya1, Ko Chiba3, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ., 2Natl. Inst. Tech., Akashi Coll., 3Nagasaki Univ. )
1Pa1-5*
○Shubham Kumar Gupta1, Azeem Ahmad2, Prakhar Kumar3, Frank Melandsø2, Anowarul Habib2 (1Indian Inst. Tech. Guwahati, 2UiT Arctic Univ. Norway, 3Indian Inst. Tech. Dhanbad)
1Pa2-1*
○Yuki Fujita, Tadashi Ebihara, Naoto Wakatsuki, Yuka Maeda, Koichi Mizutani (Univ. Tsukuba)
1Pa2-2*
○Atsushi Tsuchiya, Naoto Wakatsuki, Tadashi Ebihara, Keiichi Zempo, Koichi Mizutani (Univ. Tsukuba)
1Pa2-3*
○Kengo Hara, Takashi Kobayashi, Sun Yingbo, Yuta Aoki, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
1Pa2-4
○Yuta Aoki, Keigo Nishioka, Yingbo Sun, Kengo Hara, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
1Pa2-5*
○Mayuko Hirano, Kana Kitao, Tomohisa Norisuye (Kyoto Inst. Tech.)
1Pa2-6*
○Kana Kitao, Misaki Tani, Tomohisa Norisuye (Kyoto Inst. Tech.)
1Pa2-7
○Kazuko Sugimoto, Tsuneyoshi Sugimoto (Toin Univ. Yokohama)
1Pa2-8*
○Tomohide Iketani, Kota Kodama, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
1Pa2-9*
○Fumiya Hamada, Kyosuke Shimizu, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
1Pa3-1
○Hiroki Ato1, Manabu Suzuki1, Noriyasu Masumoto1, Fumihito Kato1, Hirotsugu Ogi2 (1Nippon Inst. of Tech., 2Osaka Univ.)
1Pa3-2
○Junki Shinohara1, Manabu Yoshino1, Manabu Suzuki1, Noriyasu Masumoto1, Fumihito Kato1, Hirotsugu Ogi2 (1Nippon Inst. of Tech., 2Osaka Univ.)
1Pa3-3*
○Tokiya Matsukura, Lianjie Zhou, Akira Nagakubo, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
1Pa3-4
○Tomoya Aoki1, Yu Qi1, Noriyasu Masumoto1, Fumihito Kato1, Hirotsugu Ogi2 (1Nippon Inst. of Tech., 2Osaka Univ.)
1Pa3-5*
○Noritsugu Kanto1, Zhou Lianjie1, Fumihito Kato2, Akira Nagakubo1, Hirotsugu Ogi1 (1Osaka Univ., 2Nippon Inst. of Tech.)
1Pa4-1*
○Reina Kobayashi1, Daisuke Koyama1, Marie Pierre Krafft2 (1Doshisha Univ., 2Univ. Strasbourg)
1Pa4-2*
○Yuki Ono, Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
1Pa4-3*
○Kota Chishiro, Lianjie Zhou, Kichitaro Nakajima, Keiichi Yamaguchi, Kensuke Ikenaka, Hideki Mochiduki, Yuji Goto, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
1Pa4-4*
○Kei Nishiguchi, Shun Nagaura, Ken Yamamoto (Kansai Univ.)
1Pa4-5
○Kichitaro Nakajima, Hajime Toda, Keiichi Yamaguchi, Kensuke Ikenaka, Hideki Mochizuki, Yuji Goto, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
1Pa4-6*
○Kakeru Hanada, Kichitaro Nakajima, Keiichi Yamaguchi, Kensuke Ikenaka, Hideki Mochizuki, Yuji Goto, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
1Pa5-1
○Zuojun Wang1, Jun Kubota1,2, Norio Nakata1 (1Jikei Univ. Sc. Med., 2Hashimoto Electronic Industry)
1Pa5-2*
○Yoshifumi Nagai, Shohei Mori, Mototaka Arakawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
1Pa5-3*
○Yuki Mimura, Yushi Hayasaka, Hirotaka Yanagida (Yamagata Univ.)
1Pa5-4*
○Yushi Hayasaka, Yuki Mimura, Hirotaka Yanagida (Yamagata Univ.)
1Pa5-5
○Shotaro Miyake1, Shin-ichiro Umemura1,2, Shin Yoshizawa1,2 (1Tohoku Univ., 2Sonire Therapeutics)
1Pa5-6
○Atsushi Hosokawa (NIT, Akashi Coll.)
1Pa5-7
○Masaaki Omura1, Michio Takeuchi2, Ryo Nagaoka1, Hideyuki Hasegawa1 (1Univ. Toyama, 2Tateyama Kagaku)
1Pa5-8
○Michio Takeuchi1, Toshihiko Sakai1, Yusuke Oshima2, Yasuhiro Kojima2, Kenji Mori2, Masaaki Omura3, Ryo Nagaoka3, Hideyuki Hasegawa3 (1Tateyama Kagaku, 2Japan Lifeline, 3Univ. Toyama)
1Pa5-9*
○Taiki Godo, Shin-ichi Sakomoto, Masafumi Koshiyama, Eri Ikuta, Yumiko Watanabe (Univ. Shiga Pref.)
1Pa5-10*
○Kota Seo1, Yiting Zhang2,1, Taro Toyota2, Hideki Hayashi1, Shinnosuke Hirata1, Tadashi Yamaguchi1, Kenji Yoshida1 (1Chiba Univ., 2Univ. Tokyo)

▲PAGE TOP

Monday, November 7 11:15-12:35
LUNCH TIME

▲PAGE TOP

Monday, November 7 12:35-12:45
Opening ceremony

▲PAGE TOP

Monday, November 7 12:45-13:35
Plenary Talk I
Chair: Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
1PL
○Kenji Tsuruta (Okayama Univ.)

▲PAGE TOP

Monday, November 7 13:45-15:00
Poster session
Chair: Kazuyoshi Mori (National Defense Academy)
1Pb1-1*
○Kakeru Tojo1, Akira Nagakubo1, Masamitsu Tachibana2, Kensuke Murashima2, Mutsuaki Murakami2, Hirotsugu Ogi1 (1Osaka Univ., 2Kaneka)
1Pb1-2*
○Shota Tsuru, Yusuke Yamato, Yosuke Nisimura, Yuki Takemoto, Yong Sun (Kyushu Inst. Tech.)
1Pb1-3
○Yutaka Doshida, Shengkai Qin (Ashikaga Univ.)
1Pb1-4*
○Kenichiro Ishimoto, Kazuto Tsuji, Tomohisa Norisuye (Kyoto Inst. Tech.)
1Pb1-5*
○Naoki Zaito, Naoki Kambayashi, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
1Pb2-1*
○Kohei Wada, Tadashi Ebihara, Naoto Wakatsuki, Keiichi Zempo, Koichi Mizutani (Univ. Tsukuba)
1Pb2-2*
○Ayane Tanaka, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Tech.)
1Pb2-3
○Maiko Hosoda1, Yoshikazu Yamakawa2, Keiji Sakai3 (1Tokyo Denki Univ., 2Triple Eye, 3Univ. Tokyo)
1Pb2-4
○Takeyoshi Uchida (AIST)
1Pb2-5
○Takao Tsuchiya, Yu Teshima, Shizuko Hiryu (Doshisha Univ.)
1Pb2-6
○Koji Hasegawa, Ryo Kano (Muroran Inst. Tech.)
1Pb2-7
○Motoaki Sano, Yutaka Nakagawa, Takashi Shirakawa, Tsuneyoshi Sugimoto (Toin Univ. Yokohama)
1Pb2-8*
○Nao Oyama, Tadzunu Suzuki, Seiji Yoneda, Shigeo Yamaguchi (Kanagawa Univ.)
1Pb3-1
○Seiya Himata, Tatsuya Omori (Chiba Univ.)
1Pb3-2
○Subaru Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.)
1Pb3-3
○Michio Ohki (Natl.Defense Academy)
1Pb3-4*
○Yimeng Wang1, Deqing Kong1, Yutaka Doshida2, Minoru Kuribayashi Kurosawa3, Manabu Aoyagi1 (1Muroran Inst. Tech., 2Ashikaga Univ., 3Tokyo Inst. Tech.)
1Pb3-5*
○Komal Agarwal1, Syed Asim Hussain Rizvi2, Amit Shelke3, Frank Melandsø1, Anowarul Habib1 (1UiT Arctic Univ. Norway, 2Birla Inst. Tech. Sci., 3Indian Inst. Tech. Guwahati)
1Pb4-1*
○Kota Miyazaki, Koji Aizawa (Kanazawa Inst. Tech.)
1Pb4-2
○Teruyuki Kozuka1, Taisei Okeda1, Kyuichi Yasui2, Masahiro Toyoda3, Shin-ichi Hatanaka4 (1Aichi Inst. Tech., 2AIST, 3Honda Electronics, 4Univ. Electro-Comm.)
1Pb4-3
○Hideyuki Nomura, Takuma Imaizumi (Univ. Electro-Comm.)
1Pb4-4*
○Yuya Ogawa, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
1Pb4-5*
○Chiharu Asano, Kyosuke Shimizu, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
1Pb4-6*
○Yohei Iihoshi, Kan Okubo (Tokyo Met. Univ.)
1Pb5-1*
Michiya Mozumi, Masaaki Omura, Ryo Nagaoka, ○Hideyuki Hasegawa (Univ. Toyama)
1Pb5-2*
○Yuki Okada, Naoya Kanno, Takuro Ishii, Yoshifumi Saijo (Tohoku Univ.)
1Pb5-3*
○Suguru Seto1, Kazuki Tamura2, Shinnosuke Hirata1, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2Hamamatsu Univ. Sc. Med.)
1Pb5-4*
○Yuki Ujihara1, Kazuki Tamura2, Shohei Mori3, Shinnosuke Hirata1, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2Hamamatsu Univ. Sc. Med., 3Tohoku Univ.)
1Pb5-5*
○Tingzhen Zhang, Yuki Ujihara, Shinnosuke Hirata, Kenji Yoshida, Tadashi Yamaguchi (Chiba Univ.)
1Pb5-6*
○Mai Murakami1, Yuki Kawaguchi2, Fatini Athirah Mohmad Fadzeli1, Yuto Isobe1, Tomohiro Kawashima1, Yoshinobu Murakami1, Kazuto Kobayashi2, Sachiko Yoshida1, Naohiro Hozumi1 (1Toyohashi Univ. Tech., 2Honda Electronics)
1Pb5-7*
○Satoshi Nanri, Sho Otsuka, Seiji Nakagawa (Chiba Univ.)
1Pb5-8*
○Yoshiki Ito1, Shunya Watanabe1, Narumi Ogawa1, Ayako Noguchi1, Yoshitaka Miyamoto2, Daiki Omata3, Ryo Suzuki3, Kohji Masuda1 (1Tokyo Univ. Agri. Tech., 2Natl. Cent. Child Health Development, 3Teikyo Univ.)
1Pb6-1*
○Ai Murata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. Tech.)
1Pb6-2*
○Ryusuke Miyamoto1, Takeru Doi2, Koichi Mizutani2, Naoto Wakatsuki2, Tadashi Ebihara2, Seiji Akiyama1 (1Tokyo Univ. Marine Sci. Tech., 2Univ. Tsukuba)
1Pb6-3*
○Naruhiro Iwama1, Takaki Yamada1, Yukihiro Kida2, Mitsuyasu Deguchi2, Takuya Shimura2 (1ATLA, 2JAMSTEC)
1Pb6-4*
○Ryotaro Chinone, Tadashi Ebihara, Yuji Sato, Naoto Wakatsuki, Yuka Maeda, Koichi Mizutani (Univ. Tsukuba)
1Pb6-5
○Hanako Ogasawara, Masato Yoshiguchi, Takanobu Kuroyama, Kazuyoshi Mori (Natl.Defense Academy)

▲PAGE TOP

Monday, November 7 15:10-15:55
Biomedical ultrasound I
Chair: Kohji Masuda (Tokyo Univ. Agri.Tech.)
1J1-1
○Kenji Yoshida1, Masaaki Omura2, Shinnosuke Hirata1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2Univ. Toyama)
1J1-2
○Kazuki Tamura1, Ken-ya Hashimoto2, Sinpei Okawa1 (1Hamamatsu Univ. Sc. Med., 2Univ. Elec. Sci. Tech. China)
1J1-3*
○Michika Yoshida1, Kazuto Kobayashi2, Yuki Kawaguchi2, Takuro Ishii1, Yoichi Haga1, Yoshifumi Saijo1 (1Tohoku Univ., 2Honda Electronics)

▲PAGE TOP

Monday, November 7 15:55-16:40
High power ultrasound I
Chair: Subaru Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.)
1J2-1*
○Ryoki Kawahata, Tetsuya Kanagawa (Univ. Tsukuba)
1J2-2
○Hikaru Miura (Nihon Univ.)
1J2-3*
○Kyohei Yamada, Weiquan Wang, Kang Chen, Susumu Miyake, Takeshi Morita (Univ. Tokyo)

▲PAGE TOP

Monday, November 7 16:40-17:25
Measurement techniques I
Chair: Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
1J3-1*
○Yuma Watabe, Shinichi Sasaki, Takaaki Asada (Murata Manufacturing)
1J3-2
○Toshihiro Ohtani1, Yutaka Ishii1, Masayuki Kamaya2, Takayuki Sakakibara3, Yutaro Ohta4, Keiji Kubushiro4 (1Shonan Inst. Tech., 2Inst. Nuclear Safety Sys., 3Chuo Spring, 4IHI)
1J3-3
○Kazuyuki Nakahata, Miki Akihiro, Taizo Maruyama (Ehime Univ.)

▲PAGE TOP

Monday, November 7 17:35
Steering committee meeting

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8
Tuesday, November 8 9:00-10:00
Ultrasonic properties I • Measurement techniques II
Chair: Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
2E1-1*
○Wenlou Yuan, Akira Nagakubo, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
2E1-2*
○Mingqian Xia, Takaaki Fukuchi, Takahiro Hayashi, Naoki Mori (Osaka Univ.)
2E1-3*
○Hyelin Kim, Hironori Tohmyoh (Tohoku Univ.)
2E1-4*
○Temuulen Munkhnyam, Kohei Okada, Ryohei Ohwa, Wenxu Sun, Yoshimi Hatsukade (Kindai Univ.)

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 10:10-11:25
Poster session
Chair: Akira Harata (Kyushu Univ.)
2Pa1-1*
○Shiori Sakurai, Miki Isoda, Akira Harata (Kyushu Univ.)
2Pa1-2*
○Naoki Mori, Takahiro Hayashi (Osaka Univ.)
2Pa1-3*
○Mayu Hiromoto, Kenichiro Ishimoto, Kazuto Tsuji, Tomohisa Norisuye (Kyoto Inst. Tech.)
2Pa1-4*
○Yuki Ninomiya, Yuka Takagi, Hajime Nagata, Tadashi Takenaka (Tokyo Univ. Sci.)
2Pa1-5*
○Taishi Hattori, Yuhi Haneda, Yoshihiko Maekawa, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
2Pa2-1*
○Taisei Tsubata1, Hidehisa Suzuyama1, Ko Chiba2, Hiroshi Mita3, Norihisa Tamura3, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ., 2Nagasaki Univ., 3JRA Equine Res. Insti.)
2Pa2-2
○Yang Li1,2, Shoujian Hou1, Yang Zhou1, Yun Zou1 (1Zhengzhou Univ., 2Osaka Univ.)
2Pa2-3*
○Yingbo. Sun, Yudai Maruyama, Yuta Aoki, Kengo Hara, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
2Pa2-4*
○Hirotaka Obo, Tadashi Ebihara, Yuka Maeda, Naoto Wakatsuki, Koichi Mizutani (Univ. Tsukuba)
2Pa2-5*
○Himanshu Singh1, Kaushik Shukla2, Azeem Ahmad3, Prakhar Kumar2, Frank Melandsø3, Anowarul Habib3 (1Indian Inst. Tech. Guwahati, 2Indian Inst. Tech. Dhanbad, 3UiT Arctic Univ. Norway)
2Pa2-6*
○Masateru Endo1, Kento Isshikida1, Takumi Yamada1, Iichiro Aizawa2, Toshihiro Tsuji1, Yoshikazu Ohara1, Tsuyoshi Mihara1 (1Tohoku Univ., 2Tohoku Electric Power Engineering & Construction)
2Pa2-7*
○Kyosuke Shimizu, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
2Pa2-8*
○Takeru Doi1, Ryusuke Miyamoto2, Naoto Wakatsuki1, Tadashi Ebihara1, Koichi Mizutani1 (1Univ. Tsukuba, 2Tokyo Univ. Marine Sci. Tech.)
2Pa2-9*
○Koko Kitamura, Hideyuki Nomura (Univ. Electro-Comm.)
2Pa3-1*
○Takashi Suzuki, Masashi Suzuki, Shoji Kakio (Univ. Yamanashi)
2Pa3-2*
○Naoto Hara1, Masashi Suzuki1, Shoji Kakio1, Yasushi Yamamoto2 (1Univ. Yamanashi, 2Yamamoto-ADEC LLC)
2Pa3-3*
○Hibiki Morita1, Masashi Suzuki1, Shoji Kakio1, Jun Mizuno2 (1Univ. Yamanashi, 2Waseda Univ.)
2Pa3-4*
○Yong Guo, Micho Kadota, Shuji Tanaka (Tohoku Univ.)
2Pa3-5
Shinji Baba, ○Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
2Pa4-1
○Jungsoon Kim1, Jihee Jung2, Moojoon Kim3 (1Tongmyong Univ., 2GU, 3Pukyong Natl. Univ.)
2Pa4-2
○Seongeun Lee, Iseul Na, Younggyu Son (Kumoh Natl. Inst. Tech.)
2Pa4-3
○Iseul Na, Seongeun Lee, Younggyu Son (Kumoh Natl. Inst. Tech.)
2Pa4-4
○Jumin Kang, Bokyung Jun, Younggyu Son (Kumoh Natl. Inst. Tech.)
2Pa4-5
○Bokyung Jun, Jumin Kang, Younggyu Son (Kumoh Natl. Inst. Tech.)
2Pa5-1*
○Yu Obara1, Shohei Mori1, Masumi Iwai-Takano2,1, Mototaka Arakawa1, Hiroshi Kanai1 (1Tohoku Univ., 2Fukushima Med. Univ.)
2Pa5-2*
○Hayato Kutsuzawa1, Kazane Yagi1, Emilie Franceschini2, Shinnosuke Hirata1, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2Aix-Marseille Univ. / CNRS)
2Pa5-3*
○Ko Uemura, Sho Otsuka, Seiji Nakagawa (Chiba Univ.)
2Pa5-4*
○Ryuichi Hiki, Michiya Mozumi, Masaaki Omura, Ryo Nagaoka, Hideyuki Hasegawa (Univ. Toyama)
2Pa5-5*
○Keigo Maehara, Yuhi Haneda, Hidehisa Suzuyama, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
2Pa5-6*
○Kazane Yagi1, Hayato Kutsuzawa1, Emilie Franceschini2, Shinnosuke Hirata1, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2Aix-Marseille Univ. / CNRS)
2Pa5-7*
○Daijiro Kasahara1, Hiromi Iwazaki1, Masaki Takei1, Takaaki Sugino2, Shinya Onogi2, Yoshikazu Nakajima2, Kohji Masuda1 (1Tokyo Univ. Agri. Tech., 2Tokyo Med. Dental. Univ.)
2Pa5-8*
○Shunya Watanabe1, Kota Konishi1, Yoshiki Ito1, Yoshitaka Miyamoto2, Daiki Omata3, Ryo Suzuki3, Kohji Masuda1 (1Tokyo Univ. Agri. Tech., 2Natl. Cent. Child Health Development, 3Teikyo Univ.)
2Pa5-9*
○Taisei Higa, Yuki Ujihara, Shinnosuke Hirata, Kenji Yoshida, Tadashi Yamaguchi (Chiba Univ.)
2Pa5-10
○Seiji Nakagawa, Koichiro Doi, Sho Otsuka (Chiba Univ.)

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 11:25-12:45
LUNCH TIME

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 12:45-13:35
Plenary Talk II
Chair: Shoji Kakio (Univ.Yamanashi)
2PL
○Ahmad Safari (Rutgers Univ.)Distinguished Lecturer, IEEE-UFFC Society

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 13:45-15:00
Poster session
Chair: Ryo Nagaoka (Univ. Toyama)
2Pb1-1*
○Jiayi Liu, Yuka Takagi, Hajime Nagata (Tokyo Univ. Sci.)
2Pb1-2*
○Kazuki Tomimaru, Miki Isoda, Akira Harata (Kyushu Univ.)
2Pb1-3
○Seiji Mizuno (Hokkaido Univ.)
2Pb1-4*
○Naoki Kambayashi, Naoki Zaito, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
2Pb2-1
○Shuto Nakatsuji, Kota Dezao, Hayato Ichihashi, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
2Pb2-2
○Satoshi Ishida1, Shujiro Mitani2, Keiji Sakai2 (1Nippon Paint Corporate Solutions, 2Univ. Tokyo)
2Pb2-3*
○Mao Yamada, Tomohisa Norisuye (Kyoto Inst. Tech.)
2Pb2-4
○Yoshikazu Ohara1, Timothy J. Ulrich2, Marcel C. Remillieux2, Kosuke Tsunoda1, Takumi Yamada1, Toshihiro Tsuji1, Tsuyoshi Mihara1 (1Tohoku Univ., 2Los Alamos Natl. Lab.)
2Pb2-5
○Mohd. Syaryadhi, Norio Tagawa (Tokyo Met. Univ.)
2Pb2-6*
○Daichi Tsunaki, Naoki Mori, Takahiro Hayashi (Osaka Univ.)
2Pb2-7
○Hiroki Fukuda, Akira Nagakubo, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
2Pb2-8
○Akiko Hirao, Noriko Yamamoto, Tomio Ono (Toshiba)
2Pb2-9
○Ayumu Osumi, Tomohide Iketani, Youichi Ito (Nihon Univ.)
2Pb3-1*
○Kohei Hatashita1, Toshiki Tsuchiya1, Masaya Okazaki1, Marin Nakano1, Sri A. Anggraini2, Kenji Hirata2, Shinya Ohmagari2, Masato Uehara2, Hiroshi Yamada2, Morito Akiyama2, Shinichi Shikata (1Kwansei Gakuin Univ., 2AIST)
2Pb3-2*
○Ryoto Suzuki1, Masashi Suzuki1, Shoji Kakio1, Noritoshi Kimura2 (1Univ. Yamanashi, 2Piezo Studio)
2Pb3-3*
○Yudai Fujii, Masashi Suzuki, Shoji Kakio (Univ. Yamanashi)
2Pb4-1*
○Yuji Wada, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. Tech.)
2Pb4-2
○Kyu-Chil Park, Hyunsoo Jeong, Jihyun Park (Pukyong Natl. Univ.)
2Pb4-3*
○Takumi Hirata1, Deqing Kong1, Fei Li2, Minoru Kurosawa3, Manabu Aoyagi1 (1Muroran Inst. Tech., 2Shenzhen Inst. Adv. Tech., Chinese Academy Sci., 3Tokyo Inst. Tech.)
2Pb4-4*
○Natsumi Nakaoka, Eimei Yamamoto, Daisuke Koyama (Doshisha Univ.)
2Pb4-5
○Kang Chen1, Takasuke Irie2, Takashi Iijima3, Susumu Miyake1, Takeshi Morita1 (1Univ. Tokyo, 2Microsonic, 3AIST)
2Pb4-6*
○Fangyi Wang, Kyohei Yamada, Susumu Miyake, Takeshi Morita (Univ. Tokyo)
2Pb5-1*
○Kodai Osato1, Takuma Oguri2, Naohisa Kamiyama2, Shinnosuke Hirata1, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2GE Healthcare)
2Pb5-2
○Ryo Nagaoka, Masaaki Omura, Hideyuki Hasegawa (Univ. Toyama)
2Pb5-3*
○Akiho Isshiki1, Dar-In Tai2, Po-Hsiang Tsui2, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1, Shinnosuke Hirata1 (1Chiba Univ., 2Chang Gung Univ.)
2Pb5-4*
○I Gede Eka Sulistyawan, Daisuke Nishimae, Takuro Ishii, Yoshifumi Saijo (Tohoku Univ.)
2Pb5-5*
○Rentaro Fukuchi, Kenji Yoshida, Tadashi Yamaguchi, Shinnosuke Hirata (Chiba Univ.)
2Pb5-6*
○Yuki Ichikawa, Arata Ogawa, Miyu Ito, Kohji Masuda (Tokyo Univ. Agri. Tech.)
2Pb5-7*
○Keita Tomioka, Shinya Yamamoto, Naohiro Sugita, Tadahiko Shinshi (Tokyo Inst. Tech.)
2Pb5-8*
○Akira Hashimoto1, Shinnosuke Hirata1, Kenji Yoshida1, Hitoshi Maruyama2, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ., 2Juntendo Univ.)
2Pb6-1*
○Eri Sato, Shota Urakawa, Takanobu Kuroyama, Hanako Ogasawara, Kazuyoshi Mori (Natl.Defense Academy)
2Pb6-2*
○Chika Yamada, Toshio Tsuchiya, Etsuro Shimizu (Tokyo Univ. Marine Sci. Tech.)
2Pb6-3
○Yuji Sato, Tadashi Ebihara, Shoko Tanabe, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. Tsukuba)
2Pb6-4
○Jeongmin Kim, Soyoun Choe, Hyein Cho, Kyu-Chil Park, Jihyun Park (Pukyong Natl. Univ.)
2Pb6-5
○Takanobu Kuroyama, Hanako Ogasawara, Kazuyoshi Mori (Natl.Defense Academy)

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 15:10-16:10
Piezoelectric devices I • High power ultrasound II
Chair: Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
2E2-1*
○Ferriady Setiawan, Michio Kadota, Shuji Tanaka (Tohoku Univ.)
2E2-2*
○Naoki Ishii1,2, Takahiko Yanagitani1,2,3,4 (1Waseda Univ., 2ZAIKEN, 3JST-CREST, 4JST-FOREST)
2E2-3
○Hyang-Bok Lee1, Pak-Kon Choi2 (1Japan Women’s Univ., 2Meiji Univ.)
2E2-4*
○Yuma Kuroda1, Yuki Harada1, Jessica Onaka1, Akira Emoto2, Mami Matsukawa1, Daisuke Koyama1 (1Doshisha Univ., 2Tokushima Univ.)

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 16:10-17:10
Biomedical ultrasound II • Ocean acoustics I
Chair: Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. Tech.)
2E3-1
○Kazuyo Ito1, Yuki Sakakura1, Nobuo Niimi1, Masato Mori2, Nobuto Kaitoh1, Kenji Ikushima1 (1Tokyo Univ. Agri. Tech., 2Nippon Sigmax)
2E3-2
○Shohei Mori1, Mototaka Arakawa1, Hiroshi Kanai1, Hiroyuki Hachiya2 (1Tohoku Univ., 2Tokyo Inst. Tech.)
2E3-3
○Jihyun Park1, Chaehui Lee2 (1Pukyong Natl. Univ., 2Ocenaplan)
2E3-4
○Yukihiro Kida, Mitsuyasu Deguchi, Takuya Shimura (JAMSTEC)

▲PAGE TOP

Tuesday, November 8 17:10-17:35
Award ceremony

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9
Wednesday, November 9 9:00-10:00
Piezoelectric devices II • Ocean acoustics II
Chair: Takahiko Yanagitani (Waseda Univ.)
3J1-1*
○Jun Sekimoto, Masashi Suzuki, Shoji Kakio (Univ. Yamanashi)
3J1-2
○Toshihiro Tsuji1, Hideyuki Fukushi2, Toru Oizumi2, Nobuo Takeda2, Takamitsu Iwaya2, Shingo Akao2, Yusuke Tsukahara2, Kazushi Yamanaka2, Yoshikazu Ohara1, Tsuyoshi Mihara3 (1Tohoku Univ., 2Ball Wave, 3Shimane Univ.)
3J1-3
○Masanori Ueda1, Toshio Nishizawa1, Shinji Taniguchi2, Ken-ya Hashimoto3 (1Taiyo Yuden Mobile Technologies, 2Taiyo Yuden, 3Univ. Elec. Sci. Tech. China)
3J1-4
○Ryoichi Iwase (JAMSTEC)

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9 10:10-11:25
Poster session
Chair: Hideyuki Nomura (Univ. Electro-Comm.)
3Pa1-1
○Mika Iga1, Satoshi Ishida1, Keiji Sakai2 (1Nippon Paint Corporate Solutions, 2Univ. Tokyo)
3Pa1-2
○Motonobu Tomoda, Tetsu Omiya, Hayato Takeda, Osamu Matsuda, Oliver B. Wright (Hokkaido Univ.)
3Pa1-3*
○Yuito Ohashi, Motoki Kataoka, Hiroaki Takeshita, Masaaki Misawa, Kenji Tsuruta (Okayama Univ.)
3Pa1-4*
○Takaaki Fukuchi, Takahiro Hayashi, Naoki Mori (Osaka Univ.)
3Pa1-5*
○Varun Bhardwaj1, Kaushik Shukla2, Frank Melandsø3, Anowarul Habib3 (1Indian Inst. Tech. Guwahati, 2Indian Inst. Tech. Dhanbad, 3UiT Arctic Univ. Norway)
3Pa2-1
○Takamitsu Iwaya1, Shingo Akao1, Tatsuhiro Okano1, Nobuo Takeda1, Yusuke Tsukahara1, Toru Oizumi1, Hideyuki Fukushi1, Tomoki Tanaka1, Maki Sugawara1, Toshihiro Tsuji2,1, Akinobu Takeda1, Kazushi Yamanaka1,2 (1Ball Wave, 2Tohoku Univ.)
3Pa2-2
○Shingo Akao1, Takamitsu Iwaya1, Tatsuhiro Okano1, Nobuo Takeda1, Yusuke Tsukahara1, Toru Oizumi1, Hideyuki Fukushi1, Tomoki Tanaka1, Maki Sugawara1, Toshihiro Tsuji2,1, Akinobu Takeda1, Kazushi Yamanaka1,2 (1Ball Wave, 2Tohoku Univ.)
3Pa2-3*
○Asuka Tsujii1,2, Takashi Kasashima1, Yasuyuki Okimura1, Hiroyuki Hatano3, Takaya Yamazato2 (1NGK SPARK PLUG, 2Nagoya Univ., 3Mie Univ.)
3Pa2-4*
○Wenke Hu, Eikou Nakazawa, Jie Zheng, Norio Tagawa, Ming Yang (Tokyo Met. Univ.)
3Pa2-5
○Hiroyuki Masuyama (NIT, Toba College)
3Pa2-6
○Dai Chimura (KUMAGAIGUMI)
3Pa2-7*
○Junya Toyota, Naoki Mori, Takahiro Hayashi (Osaka Univ.)
3Pa2-8*
○Yuma Iiboshi, Takahiro Hayashi, Naoki Mori (Osaka Univ.)
3Pa2-9
○Harumichi Sato (AIST)
3Pa3-1
○Masashi Suzuki, Jun Sekimoto, Shoji Kakio (Univ. Yamanashi)
3Pa3-2
○Micho Kadota, Fuyuko Yamashita, Shuji Tanaka (Tohoku Univ.)
3Pa3-3*
○Keisuke Matsuura1, Masashi Suzuki1, Shoji Kakio1, Masanori Kodera2, Hiroshi Funakubo2 (1Univ. Yamanashi, 2Tokyo Inst. Tech.)
3Pa3-4*
○Shinya Kudo1,2, Takahiko Yanagitani1,2,3,4 (1Waseda Univ., 2ZAIKEN, 3JST-CREST, 4JST-FOREST)
3Pa3-5*
○Hiroki Kishi1,2, Takahiko Yanagitani1,2,3,4 (1Waseda Univ., 2ZAIKEN, 3JST-CREST, 4JST-FOREST)
3Pa4-1*
○Yoshitaka Wakisaka, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato (Akita Univ.)
3Pa4-2
○Ren Koda, Taichi Mukai, Yoshiki Yamakoshi (Gunma Univ.)
3Pa4-3*
○Quoc Nguyen Nam, Tetsuya Kanagawa (Univ. Tsukuba)
3Pa4-4*
○Takumi Matsumoto, Shin-ichi Sakamoto (Univ. Shiga Pref.)
3Pa4-5*
○Satoru Ono, Shin-ichi Sakamoto (Univ. Shiga Pref.)
3Pa4-6
○Shin-ichi Sakamoto, Toshiki Nakazawa, Teruya Shichiri, Satoru Ono, Tsuyoshi Akiyama (Univ. Shiga Pref.)
3Pa5-1*
○Kotaro Sugioka, Michiya Mozumi, Masaaki Omura, Ryo Nagaoka, Hideyuki Hasegawa (Univ. Toyama)
3Pa5-2*
○Asuka Miwa, Sho Otsuka, Seiji Nakagawa (Chiba Univ.)
3Pa5-3*
○Yuki Hagihara, Kenji Yoshida, Tadashi Yamaguchi, Shinnosuke Hirata (Chiba Univ.)
3Pa5-4*
○Shota kuji1, Shin-ichiro Umemura1,2, Shin Yoshizawa1,2 (1Tohoku Univ., 2SONIRE Therapeutics)
3Pa5-5*
○Erika Numahata1, Shin Yoshizawa1,2, Shin-ichiro Umemura1,2, Takuro Ishii1, Yoshifumi Saijo1 (1Tohoku Univ., 2SONIRE Therapeutics)
3Pa5-6
○Sota Kannoto1, Shin Yoshizawa1,2 (1Tohoku Univ., 2SONIRE Therapeutics)
3Pa5-7
○Takashi Orihara1, Naoya Kanno1, Hiroyuki Yagami1, Koichi Ito1, Takuro Ishii1, Masanori Kawasaki2, Munenori Okubo2, Hitoshi Matsuo2, Yoshifumi Saijo1 (1Tohoku Univ., 2Gifu Heart Center)
3Pa5-8
○Mayu Hatakeyama, Keisuke Nabuchi, Takayuki Sato (Tokyo Met. Univ.)
3Pa5-9*
○Ryota Yamane1, Shohei Mori1, Mototaka Arakawa1, Jens E. Wilhjelm2, Hiroshi Kanai1 (1Tohoku Univ., 2Kongens Lyngby)
3Pa5-10*
○Saki Suzuki1, Shohei Mori1, Masumi Iwai-Takano2,1, Mototaka Arakawa1, Hiroshi Kanai1 (1Tohoku Univ., 2Fukushima Med. Univ.)
3Pa5-11*
○Kaisei Hara, Shohei Mori, Mototaka Arakawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9 11:25-12:45
LUNCH TIME

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9 12:45-13:35
Plenary Talk III
Chair: Hideyuki Hasegawa (Univ. Toyama)
3PL
○ Kenji Ikushima (Tokyo Univ. Agri.Tech.)

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9 13:45-15:00
Poster session
Chair: Shohei Mori (Tohoku Univ.)
3Pb1-1*
○Motoki Kataoka, Yuito Ohashi, Masaaki Misawa, Kenji Tsuruta (Okayama Univ.)
3Pb1-2*
○Naoki Tomiyama1, Shinji Takayanagi1, Takahiko Yanagitani2 (1Doshisha Univ., 2Waseda Univ.)
3Pb1-3
○Yuji Ohashi1, Rikito Murakami1, Hiroaki Yamaguchi2, Yuui Yokota1, Akira Yoshikawa1,2 (1Tohoku Univ., 2C&A)
3Pb1-4
○Seiji Kojima1, Md Aftabuzzaman1,2, Jan Dec3, Wolfgang Kleemann4 (1Univ. Tsukuba, 2Pabna Univ. Sci. Tech., 3Univ. Silesia, 4Duisburg-Essen Univ.)
3Pb2-1*
○Yuhi Haneda, Taishi Hattori, Keigo Maehara, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
3Pb2-2*
○Takumi Yamada1, Yoshikazu Ohara1, Timothy J. Ulrich2, Marcel C. Remillieux2, Toshihiro Tsuji1, Tsuyoshi Mihara1 (1Tohoku Univ., 2Los Alamos Natl. Lab.)
3Pb2-3*
○Jie Zheng1, Norio Tagawa1, Masasumi Yoshizawa2, Takasuke Irie1,3 (1Tokyo Met. Univ., 2Tokyo Met. Coll. Industrial Tech., 3Microsonic)
3Pb2-4*
○Natsumi Fujiwara, Takaki Matsumoto, Akira Nagakubo, Masahiro Kino-oka, Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
3Pb2-5*
○Yunfeng Lu, Marie Tabaru (Tokyo Inst. Tech.)
3Pb2-6
○Karin Hattori1, Nozomi Watanabe1, Keishi Suga2, Ryuichi Tarumi1, Nobutomo Nakamura1 (1Osaka Univ., 2Tohoku Univ.)
3Pb2-7
○Toshiaki Kikuchi1, Koichi Mizutani2 (1Natl.Defense Academy, 2Univ. Tsukuba)
3Pb2-8
○Takaharu Moriya, Shunsuke Watanabe, Motoaki Sano (Toin Univ. Yokohama)
3Pb3-1*
○Motoshi Suzuki1,2, Naoki Ishii1,2, Keita Kondo1,2, Takahiko Yanagitani1,2,3,4 (1Waseda Univ., 2ZAIKEN, 3JST-CREST, 4JST-FOREST)
3Pb3-2*
○Yuki Shimizu1,2, Takahiko Yanagitani1,2,3,4 (1Waseda Univ., 2ZAIKEN, 3JST-CREST, 4JST-FOREST)
3Pb3-3
○Mutsuo Ishikawa1, Kaoru Yoshida1, Yu-to Aikawa1, Kengo Kimotsuki1, Nao Saito1, Marie Tabaru2, Kentaro Nakamura2, Minoru Kurosawa2, Hiroshi Funakubo2 (1Toin Univ. Yokohama, 2Tokyo Inst. Tech.)
3Pb4-1*
○Eimei Yamamoto, Nastumi Nakaoka, Daisuke Koyama (Doshisha Univ.)
3Pb4-2*
○Mio Ito, Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
3Pb4-3*
○Kohei Yabe1, Akitoshi Kasai2, Masaru Miyata2, Taro Kawano2, Manabu Aoyagi1 (1Muroran Inst. Tech., 2Seidensha Electronics)
3Pb4-4*
○Ryota Ohfuchi1, Takashi Kasashima2, Shinsuke Itoh2, Takuya Asami1, Hikaru Miura1 (1Nihon Univ., 2NGK SPARK PLUG)
3Pb4-5*
○Kohei Aono, Deqing Kong, Hiroki Matsumoto, Manabu Aoyagi (Muroran Inst. Tech.)
3Pb4-6*
○Ryo Tanimura1, Deqing Kong1, Minoru Kuribayashi Kurosawa2, Manabu Aoyagi1 (1Muroran Inst. Tech., 2Tokyo Inst. Tech.)
3Pb4-7*
○Daichi Yatagai, Tatsuki Sasamura, Susumu Miyake, Takeshi Morita (Univ. Tokyo)
3Pb4-8
○Abdullah Mustafa, Tatsuki Sasamura, Takeshi Morita (Univ. Tokyo)
3Pb5-1*
○Kazumasa Matsubara1, Mami Matsukawa1, Daisuke Koyama1, Miho Ohsaki1, Kozue Saito2, Hiroshi Yamagami3 (1Doshisha Univ., 2Nara Med. Univ., 3Osaka Natl. Hosp.)
3Pb5-2
○Naotaka Nitta, Toshikatsu Washio (AIST)
3Pb5-3
○Masayuki Tanabe1, Kosuke Sato2, Toru Uda2, Makiko Kobayashi1 (1Kumamoto Univ., 2NOK)
3Pb5-4
○Yuta Saito, Norio Tagawa (Tokyo Met. Univ.)
3Pb5-5
○Chikayoshi Sumi, Bowen Deng (Sophia Univ.)
3Pb5-6*
○Tomohisa Funakura1, Takuma Hoshino1, Masahiro Tsuchiya2, Noriaki Shoji3, Shinnosuke Hirata4, Marie Tabaru1 (1Tokyo Inst. Tech., 2Tohoku Fukushi Univ., 3Tohoku Univ., 4Chiba Univ.)
3Pb5-7*
○Jun Orihara1, Masayuki Tanabe1, Junko Yotsuya2 (1Kumamoto Univ., 2Fukui Univ.)
3Pb6-1
○Takenobu Tsuchiya, Nobuyuki Endoh (Kanagawa Univ.)
3Pb6-2*
○Shota Urakawa, Eri Sato, Takanobu Kuroyama, Hanako Ogasawara, Kazuyoshi Mori (Natl.Defense Academy)
3Pb6-3*
○Ryoichi Ishijima, Tadashi Ebihara, Naoto Wakatsuki, Koichi Mizutani (Univ. Tsukuba)
3Pb6-4*
○Kazuki Abukawa1, Tomoo Satoh2, Sayuri Matsumoto2 (1NIT, Kisarazu Coll., 2PARI)
3Pb6-5
○Yoshiaki Tsurugaya1, Toshiaki Kikuchi2, Koichi Mizutani3 (1Sanyo PT, 2Natl.Defense Academy, 3Univ. Tsukuba)

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9 15:10-15:55
Ultrasonic properties II
Chair: Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
3J2-1*
○Wang Kun, Yuji Wada, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. Tech.)
3J2-2*
○Tomoya Ishikawa, Masaaki Misawa, Kenji Tsuruta (Okayama Univ.)
3J2-3*
○Kouji Momiyama, Motonobu Tomoda, Hayato Takeda, Osamu Matsuda (Hokkaido Univ.)

▲PAGE TOP

Wednesday, November 9 15:55-16:10
Closing ceremony

▲PAGE TOP